Kontaktinfo

Kontaktinfo

Adress

Ulva kvarn

75593 Uppsala0708-216066 (Mats Engström)
E-post : info@ulvadiversehandel.se


Du hittar oss på våning två i kvarnhuset i UlvaVägbeskrivning


Ulva kvarn ligger 8 km norr om Uppsala. Man tar sig enkelt hit med bil via Gävlevägen (väg 600, gamla E4:an mot Björklinge) eller gysingevägen (272:an Tidernas väg). Ca 6 km efter att man lämnat Uppsala stadsgränssvänger man vid skylten "Ulva kvarn" och kör ytterligare två kilometer. Med buss tar man Upplands lokaltrafik tur 104.